Picture of Urmas Einmann
Õppetöö korraldus alates 16.03.2020
by Urmas Einmann - Monday, 16 March 2020, 10:19 AM
 
  • Õppetöö toimub ainult e-õppes e-kooli ja Moodle vahendusel.
  • Õppeülesanded on kirjeldatud e-koolis ja Moodles.
  • Distantsõppe perioodil ei toimu reeglina kontrolltöid, v.a gümnaasiumi e-kursuste plaanilised kontrolltööd. Iseseisvaid töid hinnatakse jooksvalt.
  • Õpetajatelt on võimalik saada e-konsultatsiooni tavaklasside tunniplaani järgi. Suhelda saab e-kooli ja meili teel. Õpetajate meiliaadressid on kooli kodulehel. Kui aines on ainult e-kursus, vastab õpetaja tööpäeviti esimesel võimalusel.
  • Järele saab tegemata töid ja ebaõnnestunud töid vastata siis, kui tavapärane õppetöö taastub.