Topic outline

 •  
   
 • 1
  Show only topic 1

  7.-8. klassi materjalid

  I Kuidas alustada?

  • Kodutööd on kirjas e-koolis ja Moodles.
  • Võtad kodutööks vajaliku faili. Kui printida ei saa (siis oleks vähem arvuti taga olemist), siis jätad Moodles faili lahti ja lahendad kirjalikult vihikusse.
  • Kodutööde hindamine toimub jooksvalt. Teen teie jaoks Õpiveebi lingid, vormistate oma vastused seal. Valid "sisesta nimi" nagu varasemalt sõnade harjutamisel, aga teha võid ainult 1x.
  • Kui esialgu Õpiveebis hästi ei lähe, ära heitu, harjumiseks ongi aega vaja. Peamine on, et teed oma kodutööd ära.
  • Uus kodutöö tuleb pühapäeval, tegemiseks on terve nädal.
  • Küsimuste korral kirjuta: inga.kuusik@rakveretg.edu.ee
  II Õpiveebist:  NB! Kodutööd tohib seal teha vaid 1x, korduv lahendamine on keelatud. Kui tegid kodutöö kellegi abiga, siis pane vastavalt ka kirja (nt Anu ja ema, Kalle ja vanem vend vms, sealsamas alguses, kus on "sisesta oma nimi"). Trükkimisel ole hoolas, loe enne üle, kui "Kontrolli" vajutad. Paranda paberil oma vead, nii ei jää tagasiside ainult arvutisse. Mulle tulemust saatma (screenshotti vms) ei pea, saan selle ise õp keskkonda sisse logides.

  III KODUTÖÖD

  • Tähtaeg 22.03 - B p 46-47 reading and vocabulary tasks

  Loe läbi B p 46-47 tekst "A polar adventure!". Kui tekstis on sõnu, mida ei tea ja mida pole sõnalistis, kasuta online sõnastikku. Kirjalikult pead tegema ex 4, 6-8. Ex 4 on tekstist välja võetud laused, üks jääb üle. Ex 6 ja 7 on lünkade täitmised. Mõlemad ül-d tuginevad tekstile, seega kui kahtled, otsi tekstist vastavaid sõnu. Ex 8 pead esmalt aru saama, mida ülesandes antud sõnad tähendavad. Vajadusel tõlgigi kirjalikult ära. Seejärel pead tekstist leidma nende sünonüümid ehk samatähenduslikud sõnad. Kui kõik need ülesanded on tehtud, vormista oma vastused Õpiveebis: https://www.opiveeb.ee/item/4qw38. Lahendades saad ka paberkandjal vajadusel vead parandada ning seeläbi tagasisidet tehtud tööle. Õpiveebi % järgi tuleb kodutöö eest ka hinne

  • Tähtaeg 29.03 1. Lahenda online ristsõna: https://crosswordlabs.com/view/unit-3-a-polar-adventure-use-b-p-46-47 Sõnad on valitud B p 46-47 tekstist. Kui lahendad, võta see endale abiks, lisaks kasuta online sõnastikku. Meeldetuletuseks, kui sõna on trükitud, vajuta enter. Kui sõna läheb roheliseks, on õige vastus, kui punaseks, pead veel otsima. Lahendatud tööst saada mulle pilt või print screen (arvuti screenshot) - inga.kuusik@rakveretg.edu.ee 2. Häälega lugemine. Vali tekstist paar lõiku ja harjuta häälega lugemist. Kui telefonis on diktofon, salvesta sellega oma lugemine. Kui pole, võid proovida video vormis või otsida vajalik tasuta äpp. Salvestis saada mulle meilile.

  • Tähtaeg 05.04 Unit 3 words
  1. Kirjuta Unit 3 sõnad endale vihikusse ümber. Saada tehtud tööst mulle pilt meilile: inga.kuusik@rakveretg.edu.ee Hinne A/MA

  2. Harjuta sõnalisti abil Unit 3 sõnu: https://www.opiveeb.ee/item/b94rd Lahenda vähemalt 1x läbi. Hinne A/MA

  3. Vt eelmise nädala lugemisülesannet ja kui on tegemata, tee nüüd ära.

  4. Vabatahtlik lisatöö: kes soovib lisahinnet, võib ise kuldvillaku või ristsõna koostada uniti sõnadega. Sel juhul tuleb mulle koostatud töö link saata ning ka password, et vajadusel redigeerida saaks. Lehed olid: https://jeopardylabs.com/ ja https://crosswordlabs.com/


  • Tähtaeg 12.04 Reading WB p 24
  - Leia allpool fail Unit 3 WB p 24-25.
  - Loe läbi tekst "My underground holiday".
  - Tee WB p 24 ülesanded kirjalikult vihikusse.
  - Ülesannete selgitused:
  Ex 1 - tekstis olid lüngad. Loe valikuid A-E ja otsusta, mis lause, millisesse lünka tekstis sobib. Ex 2 Loe teksti veel kord, vasta ex 2 küsimustele kirjalikult, kasuta täislauseid. Kui muudmoodi ei oska, otsi tekstist see koht, kus oli sellest juttu, mille kohta küsimuses küsitakse. Nt 1 küsimus, otsi tekstist, kus on Coober Pedy ja famous for ning vastus ongi käes. Ex 3 - tekstis on boldis sõnad, pead need kokku sobitama ex 3 antud vastandsõnadega. Vajadusel tõlgi kõik enne ära. Ex 4 - kokku tulevad fraasid, mis on ka tekstis olemas, seega kui kahtled, otsi taas tekstist. Ex 5 - täida lüngad, vajadusel kasuta online sõnastikku.
  - Kui kõik eelnev on tehtud, vormista oma vastused Õpiveebis: https://www.opiveeb.ee/item/831ln


  • Tähtaeg 19.04 online crossword "My underground holiday", revising Unit 3 words
  1. Lahenda online ristsõna: https://crosswordlabs.com/view/unit-3-my-underground-holiday-wb-p-24 Abiks on WB p 24, sõnad on valitud nii tekstist kui ka ülesannetest. Vajadusel kasuta online sõnastikku. Lahendatud ristsõnast saada mulle screenshot/pilt meilile:  inga.kuusik@rakveretg.edu.ee Hinne A/MA
  2. Korda sõnalisti abil Unit 3 sõnu Õpiveebis:  https://www.opiveeb.ee/item/b94rd Lahenda vähemalt 1x läbi (mulle midagi saatma ei pea, näen tulemust õpetaja keskkonnas). Hinne A/MA

  • Tähtaeg 26.04 Unit 3 Vocabulary tasks WB p 25
  - Leia allpool fail Unit 3 WB p 24-25.
  - Tee WB p 25 ül-d kirjalikult vihikusse. Abiks on sõnalist ja vajadusel kasuta online sõnastikku.
  - Kui valmis, vormista oma vastus Õpiveebis (1x!) https://www.opiveeb.ee/item/93znm

  • Tähtaeg 3.05 Unit 3 Speaking tasks WB p 29. Leia altpoolt fail WB 29-ga. Lahenda ülesanded kirjalikult vihikusse. Kui valmis, vormista vastused Õpiveebis (1x!): https://www.opiveeb.ee/item/x7wqk
  • Tähtaeg 10.05 Unit 3 Skills WB p 33. Leia altpoolt fail WB p 33-ga. Lahenda ülesanded kirjalikult vihikusse. Ex 1 loe esmalt rahulikult läbi ja tõlgi, mis vaja, et tekstist aru saada. Lõpus pead valima, millisele inimesele milline puhkus sobib. Vastava tähe märgid inimeste piltide juurde. Ex 2 on kiri lünktekstina. Lünkadesse vali sõnad, mis ülesande alguses kasti sees antud. Üks sõna jääb üle. Vajadusel muuda sõna vormi, mõtle sõnalõppude peale. Kui valmis, vormista vastused Õpiveebis (1x): https://www.opiveeb.ee/item/8zkee

  • VIIMANE KODUTÖÖ , tähtaeg 17.05 Reading Unit 3 Skills WB p 33 ex 1. Valid ise ühe tegelase, kelle kohta loed. Enne salvestise tegemist harjuta kindlasti läbi. Mulle saada salvestis meilile või voice clip messengeris. 

 • 2
  Show only topic 2

  9. kl materjalid

  I Kuidas alustada?

  • Kodutööd on kirjas e-koolis ja Moodles.
  • Võtad kodutööks vajaliku faili. Kui printida ei saa (siis oleks vähem arvuti taga olemist), siis jätad Moodles faili lahti ja lahendad kirjalikult vihikusse.
  • Kodutööde hindamine toimub jooksvalt. Teen teie jaoks Õpiveebi lingid, vormistate oma vastused seal. Valid "sisesta nimi" nagu varasemalt sõnade harjutamisel, aga teha võid ainult 1x.
  • Kui esialgu Õpiveebis hästi ei lähe, ära heitu, harjumiseks ongi aega vaja. Peamine on, et teed oma kodutööd ära.
  • Uus kodutöö tuleb pühapäeval, tegemiseks on terve nädal.
  • Küsimuste korral kirjuta: inga.kuusik@rakveretg.edu.ee
  II Õpiveebist:  NB! Kodutööd tohib seal teha vaid 1x, korduv lahendamine on keelatud. Kui tegid kodutöö kellegi abiga, siis pane vastavalt ka kirja (nt Anu ja ema, Kalle ja vanem vend vms, sealsamas alguses, kus on "sisesta oma nimi"). Trükkimisel ole hoolas, loe enne üle, kui "Kontrolli" vajutad. Paranda paberil oma vead, nii ei jää tagasiside ainult arvutisse. Mulle tulemust saatma (screenshotti vms) ei pea, saan selle ise õp keskkonda sisse logides.


  III KODUTÖÖD

  • Tähtaeg 22.03 - B p 118-119 reading and vocabulary tasks
  Alusta sellest, et loed B p 118 "Lion Lights" teksti läbi. Kirjalikult pead tegema ex 2, 4-7. Ex 2 panegi kirja nr 1 ja sobiv täht. Ex 4 ja 5 on lünkade täitmised, tuginevad tekstile. Seega kui kahtled, otsi tekstist see koht üles. Ex 6 pead esmalt teadma, mida ülesandes antud sõnad tähendavad ja seejärel leidma neile tekstist boldis antud sünonüümid (samatähenduslikud sõnad). Ex 7 on sarnane, aga seal vaatad kollase taustaga sõnu ja tegemist on antonüümide ehk vastandtähenduslike sõnadega. Kui kõik need ülesanded on tehtud, vormista oma vastused Õpiveebis: https://www.opiveeb.ee/item/b1dvz. Seal lahendades saad ka paberkandjal vajadusel vead parandada ning seeläbi tagasisidet tehtud tööle. Õpiveebi % järgi tuleb kodutöö eest ka hinne. 

  • Tähtaeg 29.03 1. Lahenda online ristsõna: https://crosswordlabs.com/view/unit-7-lion-lights-use-b-p-118-119 Sõnad on valitud B p 118-119 tekstist. Kui lahendad, võta see endale abiks, lisaks kasuta online sõnastikku. Meeldetuletuseks, kui sõna on trükitud, vajuta enter. Kui sõna läheb roheliseks, on õige vastus, kui punaseks, pead veel otsima. Lahendatud tööst saada mulle pilt või print screen (arvuti screenshot) - inga.kuusik@rakveretg.edu.ee 2. Häälega lugemine. Vali tekstist paar lõiku ja harjuta häälega lugemist. Kui telefonis on diktofon, salvesta sellega oma lugemine. Kui pole, võid proovida video vormis või otsida vajalik tasuta äpp. Salvestis saada mulle meilile.

  • Tähtaeg 5.04 Unit 7 words
  1. Kirjuta vihikusse õpiveebi lingi abil  https://www.opiveeb.ee/item/kzye2 Unit 7 sõnad. Kui ise sõna pakkuda ei oska, vajuta kohe "kontrolli" ja näed õiget sõna. Saada tehtud tööst mulle pilt meilile: inga.kuusik@rakveretg.edu.ee Hinne A/MA
  2. Harjuta Unit 7 sõnu: https://www.opiveeb.ee/item/kzye2 Lahenda vähemalt 1x lisaks sõnade ümberkirjutamisele läbi. Hinne A/MA
  3. Vt eelmise nädala lugemisülesannet ja kui on tegemata, tee nüüd ära.
  4. Vabatahtlik lisatöö: kes soovib lisahinnet, võib ise kuldvillaku või ristsõna koostada uniti sõnadega. Sel juhul tuleb mulle koostatud töö link saata ning ka password, et vajadusel redigeerida saaks. Lehed olid: https://jeopardylabs.com/ ja https://crosswordlabs.com/


  • Tähtaeg 12.04 Reading WB p 64
  - Leia allpool fail Unit 7 WB p 64-65.
  Loe läbi tekst "Into the wild".
  Tee WB p 24 ülesanded kirjalikult vihikusse.
  - Ülesannete selgitused:
  Ex 1 - pargi kohta on küsimus, sina pead otsustama, millise kohta tekstis (A, B, C) see käib. Ex 2 - vasta küsimustele täislausetega. Kui oma sõnadega ei tule, otsi tekstist vastav koht. Ex 3 - Teksis on boldis sõnad, sobita need kokku ex 3 antud vastandsõnadega. Vajadusel kasuta sõnastikku. Ex 4 - lõpeta fraasid, vajadusel otsi tekstist. Ex 5 - täida lüngad. 
  Kui kõik eelnev on tehtud, vormista oma vastused Õpiveebis: https://www.opiveeb.ee/item/13k4q


   • Tähtaeg 19.04 online crossword "Into the wild", revising Unit 3 words
   1. Lahenda online ristsõna: https://crosswordlabs.com/view/unit-7-into-the-wild-wb-p-64 Abiks on WB p 64, sõnad on valitud nii tekstist kui ka ülesannetest. Vajadusel kasuta online sõnastikku. Lahendatud ristsõnast saada mulle screenshot/pilt meilile:  inga.kuusik@rakveretg.edu.ee Hinne A/MA
   2. Korda sõnalisti abil Unit 7 sõnu Õpiveebis:https://www.opiveeb.ee/item/kzye2 Lahenda vähemalt 1x läbi (mulle midagi saatma ei pea, näen tulemust õpetaja keskkonnas). Hinne A/MA

  • Tähtaeg 26.04 Unit 7 Vocabulary tasks WB p 65
  - Leia allpool fail Unit 3 WB p 64-65.
  Tee WB p 65 ül-d kirjalikult vihikusse. Abiks on sõnalist ja vajadusel kasuta online sõnastikku.
  - Kui valmis, vormista oma vastus Õpiveebis (1x!) https://www.opiveeb.ee/item/lk74m

  • Tähtaeg 3.05 Unit 7 Speaking tasks WB p 69. Leia altpoolt fail WB 69-ga. Lahenda ülesanded kirjalikult vihikusse. Kui valmis, vormista vastused Õpiveebis (1x): https://www.opiveeb.ee/item/lqwyr

  • Tähtaeg 10.05 Unit 3 Skills WB p 73. Leia altpoolt fail WB p 73-ga. Lahenda ülesanded kirjalikult vihikusse. Ex 1 loe esmalt rahulikult läbi ja tõlgi, mis vaja, et tekstist aru saada. Lõpus pead valima igale lõigule sobiva alapealkirja A, B, C või D. Üks jääb üle. Ex 2 on lünktekst. Lünkadesse vali sõnad, mis ülesande alguses kasti sees antud. Üks sõna jääb üle. Vajadusel muuda sõna vormi, mõtle sõnalõppude peale. Ex 3 pead laused lõpetama. Lüngas kasuta boldis antud sõnu, aga nende järjekorda ei tohi muuta. Esimeses ought on sama, mis should. Teises pead mõtlema, milline sõna olema/be vorm on õige - Meie kool ehitati 1960, ehk siis see toimus minevikus. Be vormid minevikus on was ja were. Kas kool on ainsus või mitmus, selle järgi vaata, kumma valid + build sõna paned minevikku (on ebareeglipärane, vaata oma 3pv tabelit). Niimoodi otsi igast lausest vihjeid. Kui valmis, vormista vastused Õpiveebis (1x): https://www.opiveeb.ee/item/eym7m

  • VIIMANE KODUTÖÖ , tähtaeg 17.05 Reading Unit 3 Skills WB p 73 ex 1. Valid ise ühe lõigu tekstist "Garden in a bottle". Enne salvestise tegemist harjuta kindlasti läbi. Mulle saada salvestis meilile või voice clip messengeris. 

 • 3
  Show only topic 3
   

 • 4
  Show only topic 4
   

Skip Search forums

Search forums

Skip Upcoming events

Upcoming events

There are no upcoming events
Skip Recent activity

Recent activity

Activity since Tuesday, 14 July 2020, 04:16 PM

Nothing new since your last login